Recent Posts by Obec Čakovičky

Ztráta klíčů od osobního automobilu

Minulý týden byly ztraceny klíče od osobního automobilu. Žádáme nálezce, aby je odevzdal na Obecní úřad Čakovičky, nebo je vhodil do poštovní schránky u obecního úřadu. 17.10.2019
Více

Vázva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce “ÚPRAVY NÁVSI A AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY V OBCI ČAKOVIČKY”

>Zadávací dokumentace je vyvěšena na profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/upravy-navsi-a-autobusoe-zastavky-v-obci-cakovicky-1 https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=upravy-navsi-a-autobusoe-zastavky-v-obci-cakovicky-1 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku 1_krycí list nabídky 2_CESTNE PROHLASENI UCHAZECEpouprave1-1 3 Vykaz vymer 4 Příloha Smlouva _ Zadávací dokumentace - Čakovičky (1) 7 Katastralni situacni vykres vyvěšeno: 15.10.2019
Více

Recent Comments by Obec Čakovičky

No comments by Obec Čakovičky yet.