Kategorie: Úřední deska

SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ČAKOVIČKY ZA ROK 2019

Závěrečný účet obce Čakovičky 2019, FIN 2-12, Příloha, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2019, Inventarizační zpráva_2019, Čakovičky_ZÚ MŠ_Příloha_2019, MŠ_Rozvaha_2019, MŠ_Výkaz zisku a ztrát_2019   VYVĚŠENO 21.5.2020  
Více