Kategorie: Úřední deska

Neznámí vlastníci pozemků

V katastru nemovitostí je evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník, týkající se katastrálních území v územní působnosti Čakoviček. Data k 1. 8. 2016 byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním. Přehled: Neznámí vlastníci pozemků k 1.8.2016
Více

Oznámení o době a místě konání voleb

do Zastupitelstva Středočeského kraje do Senátu Parlamentu České republiky Starosta obce Čakovičky podle § 29 zákona č. č 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění…
Více

Povolení konání hudební produkce – výjimka z doby nočního klidu

U příležitosti výlovu místního rybníku pořádaného za podpory obce a místního sdružení SDH, se pořádá klasik-rocková zábava pod širým nebem, a povoluje se výjimka z doby nočního klidu. Začátek akce: sobota 27.8.2016 v 18:00 hodin Konce akce: neděle 28.8.2016 v 01:00 hodin povolení konání hudební produkce_27_8_2016
Více