Kategorie: Zprávy

Ztráta klíčů od osobního automobilu

Minulý týden byly ztraceny klíče od osobního automobilu. Žádáme nálezce, aby je odevzdal na Obecní úřad Čakovičky, nebo je vhodil do poštovní schránky u obecního úřadu. 17.10.2019
Více

Vázva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce “ÚPRAVY NÁVSI A AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY V OBCI ČAKOVIČKY”

>Zadávací dokumentace je vyvěšena na profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/upravy-navsi-a-autobusoe-zastavky-v-obci-cakovicky-1 https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=upravy-navsi-a-autobusoe-zastavky-v-obci-cakovicky-1 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku 1_krycí list nabídky 2_CESTNE PROHLASENI UCHAZECEpouprave1-1 3 Vykaz vymer 4 Příloha Smlouva _ Zadávací dokumentace - Čakovičky (1) 7 Katastralni situacni vykres vyvěšeno: 15.10.2019
Více