Kategorie: Informace

JAK NAKLÁDAT S ODPADEM V DOBĚ KORONAVIROVÉ PANDEMIE

Třídit odpad smí jen "zdravé" domácnosti. Roušky vyhazujte do černé popelnice, ale v plastovém obalu. Během nouzového stavu kvůli šíření viru COVID-19 je potřeba upravit i rutiny nakládání s domácím odpadem. Domácnosti s osobami v karanténě či prokázaným onemocněním by neměly třídit odpad, ten navíc musí i do směsného kontejneru řádně zabezpečit proti potenciálnímu šíření…
Více

INFORMACE OBČANŮM – ČERNÉ SKLÁDKY

Vážení spoluobčané, chtěl bych vás touto cestou požádat o dodržování přísného zákazu zakládání a rozšiřování ,,černých“ skládek v katastru naší obce. S ohledem na skutečnost, že v posledních měsících dochází v katastru obce Čakovičky k nárustu případů porušování zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, formou zakládání černých skládek tím, že si  mnozí vlastníci rodinných domů uklidí na svých zahrádkách, posekají…
Více