Kategorie: Informace

UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ

Vážení občané, ČEZ DISTRIBUCE a.s. vyzývá a upozorňuje vlastníky nemovitostí k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů, které mohou ohrozit bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy ČEZ. Veškeré informace naleznete v příloze:ČEZ_Distribuce
Více

SPORTOVNÍ DEN NA HŘIŠTI

Dovolujeme si Vás pozvat na další akci, kterou připravují SK Čakovičky a SDH Čakovičky ve spolupráci s Obcí Čakovičky : SPORTOVNÍ DEN NA HŘIŠTI v sobotu 28.09.2019 od 13:00 vás zveme na sportovní den, který se koná na víceúčelovém hřišti v Čakovičkách. Podrobnosti naleznete v přiloženém letáku nebo na vývěskách v obci. Sportovní den_28.9.2019
Více

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ – 5.10.2019

V obci dne 5.10.2019 proběhne sběr nebezpečného odpadu. Mobilní sběrna bude přistavena od 9:45 do 10:15 před bývalou restaurací Švejk: viz.příloha.FCC_svoz NO_říjen_2019
Více

Upozornění pro občany

Dnes 14.9. byla zaznamenána krádež na pozemku, v ulici Březová. Prosím, dbejte zvýšené pozornosti u svých nemovitostí a věcí.
Více