Povinné informace

POVINNĚ  ZVEŘEJŇOVANÉ  INFORMACE


(podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu podle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)


1. Oficiální název
     Obec Čakovičky
2. Důvod a způsob založení
3. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení
5. Případné platby lze poukázat
6. IČO
     00640115
7. DIČ
     CZ00640115
8. Dokumenty
9. Žádost o informace
10. Příjem žádostí a dalších podání
11. Opravné prostředky
12. Formuláře
13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací
14. Předpisy
15. Úhrady za poskytování informací
16. Licenční smlouvy
17. Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb.