Veřejná zakázka – sportovní hřiště

4 Responses

  1. Dobrý den, jelikož se jedná o zakázku, vyhlášenou v režimu zákona o veřejných zakázkách, upozorňuji na dvě skutečnosti: 1. Ve výzvě k podání nabídky je uvedeno jediné hodnotící kritérium, a to nejnižší nabídková cena. V zadávací dokumentaci je uveden způsob hodnocení nabídek: "1. Hodnotícím kritériem je nabídková cena; 2. Kvalita referencí uchazeče" Kvalitu referencí nelze hodnotit, reference buď doloží nebo ne (je to zde uvedeno zřejmě omylem, ale je to zavádějící) - toto se dá ale případně vysvětlit v případě dodatečných dotazů uchazečů. 2. Veřejná zakázka byla uveřejněna 15. 5. 2018 (v 19.49 hod.). V bodě 9 Zadávací dokumentace je pod písmenem f) uvedeno: "Podmínkou k podání nabídky je účast na místním šetření dne 18. 5. 2018 v 8,30 u ČOV v ulici u Potoka, Čakovičky" Případný uchazeč měl tedy pouze dva dny na to, aby se mohl prohlídky místa účastnit. Není to trochu málo? Na co se spěchalo? Proč se nestanovila alespoň čtrnáctidenní lhůta? "Zavání" to porušením pravidla transparentnosti a nediskriminace a vzbuzuje to podezření na účelovost takto stanovené lhůty s cílem zadat zakázku někomu konkrétnímu.
    • Tomáš Kutěj
      Dobrý večer Martine, díky za Vaše upozornění a poznatky, je vidět, že na výběrová řízení jste odborník. Celé řízení organizujeme s expertní pomocí tak, abychom naplnili požadavky zákona. Domnívám se, že to se děje a věřím, že výběrové řízení dopadne řádně a v plánovaných termínech. Co se týká místního šetření, vzhledem k tomu, že celé zastupitelstvo v Čakovičkách má vedle své zastupovací povinnosti i své standardní pracovní povinnosti, není v našich (zde konkrétně v mých) silách organizovat mnoho termínů a celé řízení tak oddalovat. Místní šetření proběhlo a dodavatelé se jej zúčastnili. Je v našem společném zájmu aby výběrové řízení proběhlo správně a jeho výsledkem bylo funkční sportoviště v Čakovičkách. Hezký večer Tomáš Kutěj
      • Dobrý den Tomáši, jeden termín místního šetření je samozřejmě dostačující. Dle mého názoru měl být ale stanoven o týden nebo dva týdny později, aby nedocházelo k těmto (zbytečným) podezřením. Mj. kontrolou veřejných zakázek se zabývám ve svém povolání a ze zkušenosti tedy vím, na co se kontrolní subjekty zaměřují a následně přezkoumávají. Argument vytíženosti standardními pracovními povinnostmi se mě osobně nejeví jako akceptovatelný.
  2. mysleli jste že VŘ děláte s "externí" společností ne s "expertní" nebo to jsou nějací experti ve VŘ?? Takových je v obci ha baděj!! Pokud nemáte dostatek času věnovat se úkolům v zastupitelstvu, neměl jste kandidovat. Pak to vypadá tak, jak to vypadá........

Zanechte komentář