Svoz bioodpadů začíná 6.4.2023

OZNÁMENÍ O SVOZU NÁDOB NA BIO ODPAD – 2023

První svoz nádob na BIO ODPAD se uskuteční ve čtvrtek 6. dubna 2023.

Dále pak po 14 dnech, vždy sudý týden ve čtvrtek.

Cena: velikost nádoby 240l ... 1.100,- Kč

Kdo ještě neuhradil poplatek za svoz bio odpadu učiňte tak co nejdříve na účet obce: 490495359/0800, VS: 3722+Vaše č.p. Známku na příslušný rok obdržíte po zaplacení na obecním úřadě.

Občané, kteří mají zájem o svoz bio odpadů si objednávku stáhnou z přílohy u tohoto oznámení a zašlou zpět na obec@cakovicky.cz, nebo vyzvednou v kanceláři obecního úřadu (týká se jen nových zájemců o svoz).

Harmonogram svozu 2023

Objednávka služeb svozu bio odpadu

Vyvěšeno: 15.3.2023