Ztráty a nálezy – kam se ztracenými věcmi?

ztráty a nálezy

Z ustanovení § 135 občanského zákoníku vyplývá, že kdo najde ztracenou věc, je povinen vydat ji vlastníkovi. Pokud není vlastník nalezené věci znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo.

Doba, po kterou se může vlastník věci přihlásit, je 6 měsíců od jejího odevzdání úřadu. Vlastník věci je rovněž dle občanského zákoníku povinen nahradit obci  náklady, které mu vznikly v souvislosti s jejím opatrováním.

Pokud se vlastník o věc v zákonem stanovené lhůtě nepřihlásí, propadá věc do vlastnictví obce.

Nalezené doklady (občanský průkaz, řidičský průkaz, bankovní karta apod.) se předávají příslušnému úřadu nebo orgánu, který je vydal.

Bližší informace v kanceláři obecního úřadu,  nebo telefonicky na čísle 315 68 22 86, mobil 725 021 825.