Category Archives: Úřední deska

Problémy s hromadnou dopravou

Od 1. září letošního roku došlo k zásadnímu navýšení množství cestujících na autobusové lince z Čakoviček do Neratovic, která se tímto stala neúnosnou. Největší problém je na autobusové lince do Neratovic v 7:30 ráno. Chtěli bychom Vás informovat, že jsme si této skutečnosti vědomi a kontaktujeme dopravní podnik s žádostí o posílení tohoto autobusového spojení.…
Více

Neznámí vlastníci pozemků

V katastru nemovitostí je evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník, týkající se katastrálních území v územní působnosti Čakoviček. Data k 1. 8. 2016 byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním. Přehled: Neznámí vlastníci pozemků k 1.8.2016
Více

Oznámení o době a místě konání voleb

do Zastupitelstva Středočeského kraje do Senátu Parlamentu České republiky Starosta obce Čakovičky podle § 29 zákona č. č 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění…
Více