Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání opatření obecné povahy


Obecní úřad Čakovičky v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 zákona
č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02.

Plné znění opatření obecné povahy lze nahlédnout na úřední desce Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/cz/uredni_deska

Příloha 2

Příloha 3

Příloha 4

Vystaveno od: 10. 6. 2016