Styrotrade – Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení podle § 4 odst. 1 písm. c) cit. zákona k záměru zařazenému v kategorii II

ZahajeniZŘ_Vyroba_XPS_desek

Vyvěšeno dne: 20.1.2023

No Comments Yet.

Leave a comment