Veřejná vyhláška – veřejné projednání návrhu Změny č. 3 územního plánu obce Čakovičky

Veřejná vyhláška_projednání návrhu Změny č. 3 ÚP Čakovičky

změna č.3 ÚP Čakovičky - 1a - základní členění území změny č.3

změna č.3 ÚP Čakovičky - 1b - hlavní výkres změny č.3

změna č.3 ÚP Čakovičky - 1c - výkres VPS, VPO a asanací

změna č.3 ÚP Čakovičky - 2a - koordinační výkres

Z3 UP Čakovičky 2022

Zveřejněné dokumenty jsou též k nahlédnutí v kanceláři OÚ Čakovičky v úředních hodinách PO a ST  8:00 - 12:00  14:00-17:00.

vyvěšeno 9.3.2022

No Comments Yet.

Leave a comment