PODĚKOVÁNÍ ZA SÁZENÍ STROMŮ

Vážení spoluobčané,

Dovolte mi, abych vyjádřil své děkuji Dobrovolným hasičům, kteří nám zajistili zázemí a připravili malé občerstvení. Dále bych rád poděkoval všem spoluobčanům, kteří se zúčastnili výsadby stromů. Společnými silami se nám podařilo vysadit všech 62 stromů na svá místa.

Za obec Čakovičky obrovské díky všem, kteří přiložili ruku k dílu. Mohli jsme přispět ke kvalitě životního prostředí pro další generace.

starosta

No Comments Yet.

Leave a comment