Vázva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce “ÚPRAVY NÁVSI A AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY V OBCI ČAKOVIČKY”

>Zadávací dokumentace je vyvěšena na profilu zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/upravy-navsi-a-autobusoe-zastavky-v-obci-cakovicky-1
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=upravy-navsi-a-autobusoe-zastavky-v-obci-cakovicky-1

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku
1_krycí list nabídky
2_CESTNE PROHLASENI UCHAZECEpouprave1-1
3 Vykaz vymer
4 Příloha Smlouva _
Zadávací dokumentace - Čakovičky (1)
7 Katastralni situacni vykres
Doplnění k výzvě
vyvěšeno: 15.10.2019

No Comments Yet.

Leave a comment