Veřejná zakázka – Oprava místních komunikací Slatiny

Ukončení akce. Oprava místních komunikací Slatiny.

Fa_Oprava MK Slatiny

Faktura včetně přílohy je vyvěšena také na profilu zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=oprava-mistnich-komunikaci-slatiny

vyvěšeno 18.6.2021

No Comments Yet.

Leave a comment