Výzva k podání nabídky na zjednodušené podlimitní řízení “Rekonstrukce a výstavba místních komunikací ulice K Fořtu, Březová a Květinová”

Zadávací dokumentace k realizaci stavby "Rekonstrukce a výstavba místních komunikací ulice K Fořtu, Březová a Květinová" je k nahlédnutí na odkazu:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detail&rwr=rekonstrukce-a-vystavba-mistnich-komunikaci-ulice-k-fortu-brezova-a-kvetinova

Vyvěšeno: 4.6.2018
Sňato: 20.6.2018

No Comments Yet.

Leave a comment