Uzavírka silnice Zlonín – Jiřice

Tímto vás informujeme o plánované uzavírce silnice mezi Jiřicemi a Zlonínem a to z důvodu rekonstrukce této komunikace.

Přechodná úprava provozu bude ve stanoveném termínu:

I. Etapa od 18. 3. 2024 do 12. 5. 2024
II. Etapa od 13. 5. 2024 do 21. 6. 2024

Více informaci a vyznačení objízdných tras naleznete na úřední desce obce Čakovičky pod tímto odkazem

Veřejná vyhláška-OOP Přechodná úprava provozu – Zlonín, Čakovičky, Nová Ves