Symboly obce

Čakovičky_znak  Čakovičky_vlajka

Znak obce

Při vytváření nových obecních symbolů je nutno dbát především více či méně pevně stanovených zásad heraldické a vexilologické disciplíny a dále respektovat těsný významový vztah znaku a vlajky obce k lokalitě, jíž mají reprezentovat.

Proč je Znak obce Čakovičky právě takový?
Archivní průzkum ukázal, že obec Čakovičky v minulosti pečetila vlastním pečetním znamením s obrazovým obsahem. Spolehlivý doklad o užívání pečeti Čakoviček je uložen v Národním archivu v Praze.
Uvedený archivní pramen dokládá vertikálně oválnou pečeť s obrazem heraldického, tj. dvouhlavého orla a nápisem „OBECZ CAKOWICZ“.
Symbolika pečetní figury je přitom zřejmá, když se jedná o jakýsi zjednodušený derivát císařského orla bez korun a dalších panovnických atributů připomínající někdejší dlouholetou příslušnost obce k brandýskému panství v majetku královské koruny (od doby panování císaře Rudolfa II.).
Z uvedeného vyplývá, že pro tvorbu znaku obce Čakoviček existuje dostatečný a vhodný podklad v podobě historického pečetního znamení a do nového znaku obce tak lze zařadit heraldickou figuru, která naváže na obrazovou symboliku staré obecní pečeti.
Varianta znaku i vlajky tak počítá s figurou černého orla v zlatém poli. Ten je umístěn v levé polovině znaku. Pravá polovina znaku, červeno-stříbrné pole s červeným polobřevnem pochází od Bartoloměje Bubna z Všebořic na Čakovicích, který se připomíná jako majitel čakovického statku na přelomu 15. a 16. století, kdy jej spojil s Jiřicemi.

Dne 13. 11. 2008 převzal starosta obce dekret o udělení znaku a vlajky obce z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pana Miloslava Vlčka.

ZNAK: Polcený štít. Do pravého zlatého pole vyniká půl černého orla se zlatou zbrojí a červeným jazykem. Levé pole červeno-stříbrné polcené, do stříbrného pole vyniká šikmé zkrácené červené břevno.
VLAJKA: List tvoří tři svislé pruhy, žlutý, červený ostrvový *) a bílý. Do žlutého pruhu vyniká půl černého orla se žlutou zbrojí a červeným jazykem, do poloviny bílého pruhu vyniká suk k hornímu cípu. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Takto vyhlíží nové označení obce.
Z několika návrhů byla vybrána tato varianta.