Odpadové hospodářství

Svoz domovního komunálního odpadu

Nádoba Poplatek Frekvence svozu Stanoviště
Nádoba 120l 950,- Kč/osoba/rok 1 x týdně (úterý) Na přístupném místě před rodinným domem
Nádoba 240l 3 800,-Kč 1 x týdně (úterý) Na přístupném místě před rodinným domem
Pytel s logem 110l 100,- Kč dle potřeby v úterý Na přístupném místě před rodinným domem

Biopopelnice

Nádoba Poplatek Frekvence svozu Stanoviště
Nádoba 240l 1 245,- Kč/osoba/rok 1x za 14 dní od 6.4. do 16.11. Na přístupném místě před rodinným domem

Tříděný odpad

Druh odpadu Počet nádob Frekvence svozu Stanoviště
Papír 7 52x/rok 2x týdně (úterý/pátek) Kojetická, Květinová, V Jamkách
Papír 2 1x týdně (pátek) Polní
Plast 11 1x týdně (pondělí) Kojetická, Květinová, V Jamkách, Polní
Sklo 2 12x/rok Polní, Kojetická
Sklo 2 1x za 14 dní Květinová, V Jamkách
Tetrapack
Nápojové kartóny
4 1x za měsíc Kojetická, Květinová, V Jamkách, Polní
Kovy 2 1x za měsíc Kojetická, Květinová
Tuky a jedlé oleje 1 1x za měsíc Polní
Textil 1 1x za měsíc Kojetická
Biologický odpad 1 Dle potřeby (osobní svoz) Vyhrazené místo za čističkou odpadních vod

Nebezpečné odpady

Svoz 2x ročně.
Termín svozu je vyhlášen minimálně 15 dní předem a informace je na úřední desce a webových stránkách obce.

Velkoobjemový odpad

Svoz 2x ročně.
Termín svozu je vyhlášen minimálně 15 dní předem a informace je na úřední desce a webových stránkách obce.

» Jak správně třídit - barevné kontejnery