Odpadové hospodářství

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU_24.4.2021

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ DNE 10.04.2021

OZNÁMENÍ O SVOZU NÁDOB NA BIO ODPAD - 2021

Změna na stanovištích tříděného odpadu. Na začátku dubna byla doplněna  stanoviště na tříděný odpad v ulici Květinová a Kojetická, kde byla přidána nádoba na kov. Kontejner na textil byl přemístěn ze stanoviště Květinová na stanoviště Kojetická.

Přehled stanovišť odpadových nádob a frekvence vývozu zde

O správném třídění se můžete informovat v odkazu webových stránek zde