Odpadové hospodářství

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU DNE 24.4.2021

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU DNE 2.10.2021

 

 

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ DNE 10.04.2021

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ DNE 18.9.2021

 

OZNÁMENÍ O SVOZU NÁDOB NA BIO ODPAD - 2021

.

PŘEHLED STANOVIŠŤ ODPADOVÝCH NÁDOP A FREKVENCE  VÝVOZU zde

O SPRÁVNÉM TŘÍDĚNÍ SE MŮŽETE INFORMOVAT V ODKAZU WEBOVÝCH STRÁNEK zde

4.04.2021

Změna na stanovištích tříděného odpadu. Na začátku dubna byla doplněna  stanoviště na tříděný odpad v ulici Květinová a Kojetická, kde byla přidána nádoba na kov. Kontejner na textil byl přemístěn ze stanoviště Květinová na stanoviště Kojetická.