REKONSTRUKCE SVÍTIDEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI ČAKOVIČKY

 

NÁZEV AKCE:

Obnova soustavy veřejného osvětlení Čakovičky

 

Termín realizace: duben – červen 2024                

Celkové výdaje projektu: 2 251 154,18 Kč

Dotace z EU: 1 465 800,00 Kč

Cílem projektu je zvýšit energetickou účinnost systému veřejného osvětlení v obci Čakovičky. Předmětem projektu je výměna 146 ks svítidel za nová svítidla s LED světelnými zdroji a doplnění 23 ks svítidel z důvodu splnění normy osvětlenosti. Realizací projektu dojde k úspoře primární elektrické energie min. 89,31 %.

„Projekt je realizován za podpory Ministerstva průmyslu
a obchodu a finanční podpory Evropské unie.“