Územní plán

» ÚZ ÚPO Čakovičky po změně č. 3 - textová část

» ÚZ ÚPO Čakovičky - 2c - výkres předpokládaných záborů PF

» ÚZ ÚPO Čakovičky - 2a - koordinační výkres

» ÚZ ÚPO Čakovičky - 1c - výkres VPS, VPO a asanací

» ÚZ ÚPO Čakovičky - 1b - hlavní výkres

» ÚZ ÚPO Čakovičky - 1a - základní členění území

» Změna č.3 územní plán obce Čakovičky - textová část

» VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy č.1_2022, kterým se vydává Změna č.3 Územního plánu obce Čakovičky

» Územní opatření o stavební uzávěře - výkres

» Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy  č.01/2020_územní opatření o stavební uzávěře

 

» Změna č. 2 územního plánu obce Čakovičky - 1A - základní členění území

» Změna č. 2 územního plánu obce Čakovičky - 1B - hlavní výkres

» Změna č. 2 územního plánu obce Čakovičky - 1B2 - koncepce dopravy

» Změna č. 2 územního plánu obce Čakovičky 1B3 - Detail vodohospodářského řešení

» Změna č. 2 územního plánu obce Čakovičky - 1B3 - vodohospodářské řešení

» Změna č. 2 územního plánu obce Čakovičky - 1B5 - koncepce

» ÚSES

» Změna č. 2 územního plánu obce Čakovičky - 1B4 - energetická koncepce

» Změna č. 2 územního plánu obce Čakovičky - 2A - koordinační výkres

» Změna č. 2 územního plánu obce Čakovičky - 2B - širší vztahy

» Změna č. 2 územního plánu obce Čakovičky - 2C - zábory ZPF

» Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 03/2010, kterým se vydává Změna č. 2 územního plánu obce Čakovičky

» Opatření obecné povahy č. 03/2010 ze dne 17.4.2010 - změna č. územního plánu obce Čakovičky

» Změna č. 1 územního plánu obce Čakovičky - textová část

» Změna č. 1 územního plánu obce Čakovičky - 2A - koordinační výkres

situace_sirsich_vztahu
Situace širších vztahů
hlavni_vykres_funkcni_vyuziti_uzemi
Hlavní výkres – funkční využití území
doprava
Doprava
situace_sirsich_dopravnich_vztahu
Situace širších dopravních vztahů
vyhodnoceni_zaboru
Vyhodnocení záborů
uzemni_system_ekologicke_stability
Územní systém ekologické stability
kanalizace_vodovod_vodni_toky
Kanalizace, vodovod, vodní toky
rozvody_plynu
Rozvody plynu
zasobovani_elektrickou_energii
Zásobování elektrickou energií
telekomunikace
Telekomunikace
verejne_prospesne_stavby
Veřejně prospěšné stavby
textova_cast
Územní plán – textová část