Územní plán

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy č.1_2022, kterým se vydává Změna č.3 Územního plánu obce Čakovičky

ÚZ ÚPO Čakovičky po změně č. 3 - textová část

ÚZ ÚPO Čakovičky - 1a - základní členění území

ÚZ ÚPO Čakovičky - 1b - hlavní výkres

ÚZ ÚPO Čakovičky - 1c - výkres VPS, VPO a asanací

ÚZ ÚPO Čakovičky - 2a - koordinační výkres

ÚZ ÚPO Čakovičky - 2c - výkres předpokládaných záborů PF

Územní opatření o stavební uzávěře - výkres

Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy  č.01/2020_územní opatření o stavební uzávěře

Změna č. 2 územního plánu obce Čakovičky - 1A - základní členění území

Změna č. 2 územního plánu obce Čakovičky - 1B - hlavní výkres

Změna č. 2 územního plánu obce Čakovičky - 1B2 - koncepce dopravy

Změna č. 2 územního plánu obce Čakovičky 1B3 - Detail vodohospodářského řešení

Změna č. 2 územního plánu obce Čakovičky - 1B3 - vodohospodářské řešení

Změna č. 2 územního plánu obce Čakovičky - 1B5 - koncepce

ÚSESZměna č. 2 územního plánu obce Čakovičky - 1B4 - energetická koncepce

Změna č. 2 územního plánu obce Čakovičky - 2A - koordinační výkres

Změna č. 2 územního plánu obce Čakovičky - 2B - širší vztahy

Změna č. 2 územního plánu obce Čakovičky - 2C - zábory ZPF


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 03/2010, kterým se vydává Změna č. 2 územního plánu obce Čakovičky

Opatření obecné povahy č. 03/2010 ze dne 17.4.2010 - změna č. územního plánu obce ČakovičkyZměna č. 1 územního plánu obce Čakovičky - textová část

Změna č. 1 územního plánu obce Čakovičky - 2A - koordinační výkres


 

 

situace_sirsich_vztahu

Situace širších vztahů

hlavni_vykres_funkcni_vyuziti_uzemi

Hlavní výkres – funkční využití území

doprava

Doprava

 

situace_sirsich_dopravnich_vztahu

Situace širších dopravních vztahů

vyhodnoceni_zaboru

Vyhodnocení záborů

uzemni_system_ekologicke_stability

Územní systém ekologické stability

kanalizace_vodovod_vodni_toky

Kanalizace, vodovod, vodní toky

rozvody_plynu

Rozvody plynu

zasobovani_elektrickou_energii

Zásobování elektrickou energií

telekomunikace

Telekomunikace

verejne_prospesne_stavby

Veřejně prospěšné stavby

textova_cast

Územní plán – textová část