Úřední deska

 • Veřejná vyhláška – MŽP

  VV_návrh OOP_ kormorán velký OOP_návrh_kormorán velký

 • Aktualizace: Přeplněná MHD

  Dovolte mi Vás informovat o aktuálním stavu jednání k přeplněnému autobusu 351. Iniciovali jsme jednání s ROPID, který má na starost organizaci veřejné dopravy v Čakovičkách a okolí. Po prodiskutování…

 • Veřejná vyhláška – Stanovení místní úpravy provozu

  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA_návrh OOP_místní úprava provozu

 • Problémy s hromadnou dopravou

  Od 1. září letošního roku došlo k zásadnímu navýšení množství cestujících na autobusové lince z Čakoviček do Neratovic, která se tímto stala neúnosnou. Největší problém je na autobusové lince do…

 • Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

    Odstranění proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku.

 • Neznámí vlastníci pozemků

  V katastru nemovitostí je evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník, týkající se katastrálních území v územní působnosti Čakoviček. Data k 1. 8. 2016 byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním. Přehled: Neznámí…