Category Archives: Jednání zastupitelstva

Návrh závěrečného účtu obce Čakovičky za rok 2020

Návrh závěrečného účtu za rok 2020, Příloha, Rozvaha, Výkaz zizku a ztrát, FIN 2_12, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce_2020, Středočeský kraj_Zpráva OBEC PDF MŠ_Příloha 2020, MŠ_Rozvaha_2020, MŠ_VZZ_2020, MŠ_Zpráva o hospodaření _2020   vyvěšeno: 8.2.2021
Více