Category Archives: Zprávy

Mas – veřejné projednání – pozvánka

Veřejné projednání návrhu koncepční části strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Nad Prahou. Fokusní skupiny jsou u konce, doporučení odborníků k návrhům cílů a opatření jsou zpracována, takže vám můžeme představit návrh strategie regionu Nad Prahou pro nové programové období 2021 - 2027 a pozvat vás na jeho veřejné projednání.  
Více

PODĚKOVÁNÍ ZA SÁZENÍ STROMŮ

Vážení spoluobčané, Dovolte mi, abych vyjádřil své děkuji Dobrovolným hasičům, kteří nám zajistili zázemí a připravili malé občerstvení. Dále bych rád poděkoval všem spoluobčanům, kteří se zúčastnili výsadby stromů. Společnými silami se nám podařilo vysadit všech 62 stromů na svá místa. Za obec Čakovičky obrovské díky všem, kteří přiložili ruku k dílu. Mohli jsme přispět…
Více

ZVEME DOBROVOLNÍKY NA SPOLEČNÉ SÁZENÍ STROMŮ

Zveme všechny v sobotu 28.listopadu na společné sázení stromů v obci Čakovičky. Začátek výsadby do již připravených jam je naplánován na 9 hod. Sejdeme se u obecního rybníka, dobrovolníky prosíme aby s sebou přinesli rýč a nebo lopatu. Čeká nás vysázet 20 okrasných stromů a větší množství listnatých stromů (javorů a dubů). Děkujeme mnohokrát za…
Více