Licenční smlouvy

16. Licenční smlouvy


16.1 Vzory licenčních smluv
  Obec Čakovičky nedisponuje vzory licenčních smluv.
16.2 Výhradní licence
  Žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zák. 106/1999 Sb. nebyly poskytnuty.