Organizační struktura

3. Organizační struktura


Obec zastupuje a jejím jménem  jedná starosta. V době nepřítomnosti ho zastupuje místostarosta.

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obecního úřadu. Obecní úřad není dělen na jednotlivé odbory.

Obec se řídí při své činnosti zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Vyřizované záležitostí pro občany:

  • evidence obyvatel, hlášení k trvalému pobytu,
  • příjem písemných žádostí, stížností, podnětů a pošty,
  • výběr poplatků podle platné obecně závazné vyhlášky obce zajišťuje správce poplatku, kterým je Obecní úřad Čakovičky,

Obec Čakovičky zřizovatelem jedné příspěvkové organizace: Mateřská škola Čakovičky se sídlem Kojetická 32, 250 63  Čakovičky, okr. Mělník.