Předpisy

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
  Seznam předpisů, podle kterých se obecní úřad nejčastěji řídí a rozhoduje:
  ·       zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  ·       zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení
  ·       zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  ·       zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  ·       zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
  ·       zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
14.2 Obecně závazné vyhlášky obce – platné v roce 2015
14.3 Vydané právní předpisy
  Neuvedeno