Případné platby lze poukázat

5. Případné platby lze poukázat


Česká spořitelna a.s., pobočka Neratovice, číslo účtu: 490495359 / 0800 


5.1 Variabilní symbol pro poplatkové platby občanů je stanoven
v tomto formátu: 25063XXXX -  kdy:
  první tři x – jsou číslo popisné domu ve formátu např. 047, 258;
  nebo 000 při rekreačním objektu
  poslední  xje účel poplatku, který je stanoven takto:
  1 – poplatek za komunální odpad
  2 – poplatek za psa
  3 – poplatek za užívání veřejného prostranství
  4 – poplatek za provoz veřejných automatů
5.2 Variabilní symbol pro poplatkové platby za informace
  podle z.č. 106 je stanoven v tomto formátu:  250630106
5.3 Platba v hotovosti v pokladně obecního úřadu
  (pondělí a středa 8:00 – 12:00 hod, 14:00 – 18:00 hod.)