OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU
(podle ustanovení § 77 z. č. 361/2000 Sb., v platném znění)
V rámci akce:„ Obnova komunikace – silnice č. III/0096, mezi obcí Kojetice a městem Neratovice“

064753_OOP_Kojetice_0096_obnova_komunikace(3MbBaG)

DIO(anMPSZ)

Vyvěšeno: 14.07.2023