Rozhodnutí – výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů druhu sova pálená

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství.

Rozhodnutí_sova pálená

vyvěšeno: 27.03.2023