VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro veřejnou zakázku malého rozsahu:

„Nákup osobního automobilu“
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu realizovaném mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VZ Nákup osobniho automobil

Vyvěšeno: 3.07.2023