Stanovení ceny vodné/stočné v r. 2019

cena vodné_stočné 2019

Žádáme odběratele vody z veřejného vodovodu o provedení samoodečtu a nahlášení stavu vodoměru nejpozději do 2. ledna 2019:
a) prostřednictvím e – mailu na adresu obec@cakovicky.cz,
b) pomocí SMS na číslo telefonu 725 021 825,
c) vhozením do poštovní schránky u obecního úřadu.
Stav nahlaste i v případě, že od posledního odečtu nedošlo k žádnému odběru. V průběhu ledna Vám budou rozeslány faktury za vodné a stočné.
Dodržujte prosím datum splatnosti a uvádějte správný variabilní symbol. V případě nejasností obratem kontaktujte obecní úřad.

Vyvěšeno: 19.12.2018

No Comments Yet.

Leave a comment