750 let obce – ohlédnutí

image1

V tomto roce si obec Čakovičky připomíná významné výročí, tj. 750 let od první písemné zmínky o jejím vzniku. Obecní zastupitelé se rozhodli na toto výročí pozvat všechny žijící rodáky, místní občany, hosty, širokou veřejnost a společně toto oslavit.
24. června, na svatého Jana, se v Čakovičkách slaví od nepaměti pouť a tak veškeré oslavy byly předurčeny tímto datem.
V polovině měsíce února byla vytvořena skupina lidí, kteří se přípravou oslav začali zabývat. Zapojeny byly všechny složky obce od obecních zastupitelů přes místní hasičský sbor, sportovní klub, rybářský spolek až po kronikářku obce. Vedením celé akce byl pověřen pan Václav Landsinger. Za SDH pan Miloš Buriánek, za rybáře pan Ježek, za SK paní Eva Fričová, na propagaci se podíleli pan Tomáš Kutěj a paní Řezáčová - kronikářka obce. Na úpravu obce dohlížel pan Radek Bůbela a pan Zbyšek Pavlík. Každý z tohoto realizačního týmu dostal předem daný úkol a musel se s ním poprat. Na plnění úkolů dohlížel starosta obce, pan Jiří Studnička. Celá příprava se pochopitelně neobešla bez problémů, čas kvapil, dostávali jsme se do stresu, ale konečně nastal den „D“.
V týdnu před plánovanou akcí nastala na celém území Čech tropická vedra, teploměr vystupoval nad třicítku a na sobotní odpoledne byly dokonce hlášeny bouřky a přívalové deště. S tím nastaly další komplikace. Budeme mít dost „ párty stanů“ (přístřešků), pití na občerstvení pro děti a starší občany, jak dopadne večerní taneční zábava, neodradí vysoké teploty od návštěvnosti? Začne pršet už odpoledne nebo až večer? To vše už byla sázka do loterie. Příroda k nám byla nakonec milostivá a vše dopadlo, jak dopadlo!
Oslava začala již v 10 hodin otevřením výstavy o historii obce, kterou připravila kronikářka obce, paní Řezáčová. Výstavu nám bylo umožněno uspořádat v bývalé restauraci Švejk majitelem objektu.

image2
Během dopoledne se náves zaplňovala ať již pouťovými atrakcemi, nablýskanými veterány (aut a motorek) nebo dílničkami rukodíla – hrnčířským kruhem či litím olova.

image3

Oficiální zahájení se konalo v prostorách dětského hřiště u rybníka. Ve 14 hodin starosta obce v krátkém projevu přivítal všechny přítomné včetně pozvaných rodáků a hostů. O další program se ve svém vystoupení postaraly dětí z místní mateřské školy.

image4

Dále následovalo slavnostní položení věnce k pomníku padlých členy místních hasičů.

image5

Asi největším překvapením pro místní, ale i všechny přítomné bylo, když se po více jak 50 letech opět rozezněl na návsi, na nově zrekonstruované zvoničce, zvon. Slavnostního zvonění se ujal pan Josef Hoznour st.

image6

Dále následovalo společné focení nejnovější metodou – dronem. Silní jedinci se pak přesunuli k slavnostnímu odhalení nově zrestaurovaného kříže. Ostatní se vrátili do stínu místního rybníka na rychlé občerstvení.

image7

Jako další programové číslo bylo vystoupení žaček hudebního kroužku spolu s paní učitelkou.

image8
A pak již nastala volná zábava, kterou doplňovala dvojice hudebníků, hrající venku i na naší výstavě.
image9
Kolem 16. hodiny se nám počasí zvrtlo, přihnal se déšť. Změna počasí byla patrná v návštěvnosti výstavy, kam se přítomní rychle uchylovali.

image10

Výstava byla otevřena do 17 hodin a navštívilo ji asi 300 lidí. Toto číslo jsme odhadli dle rozdaných pamětních listů. Podle zápisů do návštěvní knihy se výstava velmi líbila a jen škoda, že použitý materiál nemůže být zpřístupněn na vhodném místě déle.
Odpolední program byl ukončen v 17 hodin. Od 19. hodiny byla společenská taneční zábava na místním parketu pod širým nebem. K poslechu a tanci hrála skupina Las Vegas. O tom, že se taneční zábava vydařila i přes večerní déšť, svědčí hojná účast a ruch v obci do ranních hodin. Myslím si, že si to všichni pořádající bohatě zasloužili a můžeme konstatovat - oslava se vydařila. Všichni máme na co vzpomínat.

image11

V Čakovičkách dne 1. července 2016
Řezáčová J. – kronikářka obce


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.