Informace o změně termínu dokončení stavby

Informujeme Vás o změně termínu dokončení stavby:

Kostelec nad Labem II/101 oprava havarijního stavu mostu ev. č. 101 - 071.

Stavba bude prodloužena do 21.12.2023 z důvodu ztížených podmínek při výstavbě způsobenými nevhodnými klimatickými podmínkami a komplikacemi při založení mostu s vazbou na nucenou překládkou vodovodu.

Příslušná povolení vydává Městský úřad Neratovice.