Informace pro občany – místní poplatky

Žádáme občany, kteří nemají ještě uhrazeny místní poplatky (komunální odpad, pes, bio odpad), aby tak učinili v co nejkratším termínu. Po 14.3.2018 jim už nebude odpad svážen.

Faktury za stočné budou zasílány během března. Důrazně upozorňujeme na včasné placení faktur a psaní správného variabilního symbolu.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.