Mobilní svoz nebezpečného odpadu

Obecní úřad Čakovičky a FCC Česká republika s.r.o. pořádají mobilní svoz nebezpečných odpadů

Datum: 10.9. 2016 (sobota)

Sběrna bude přistavena: od  9:45  do  10:15  před budovu OÚ

Občané mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA tyto níže uvedené nebezpečné odpady, POVINNOSTÍ OBČANA je odevzdat odpad osobně obsluze sběrny a neponechávat odpad volně u sběrného místa!!!

Co bude předmětem sběru:

  • yjeté oleje a použité olejové filtry, vč. obalů
  • použité fritovací oleje
  • barvy a laky, včetně obalů, tiskařské barvy, lepidla, apod.
  • kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii
  • nádobky od sprejů, izolačních pěn
  • staré a nepotřebné léky
  • fotochemikálie
  • elektrozařízení (televize, monitory, ledničky, mrazničky, baterie a drobné elektro...)
  • pneumatiky (osobní do velikosti Avia a bez disků)

Předmětem sběru NEJSOU nebezpečné odpady stavebního charakteru a odpady s obsahem azbestu - eternit apod.!!!!

FCC_info_mobilní sběr no


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.