Spádová školní oblast Čakoviček

Současná situace

Dovolte mi vás informovat ohledně novinek vztahujících se ke spádové školní oblasti pro Čakovičky.

Obec Čakovičky měla historicky podepsanou smlouvu o umisťování žáků prvního stupně s obcí Neratovice. Bohužel, vzhledem k velkému stavebnímu rozvoji v naší oblasti, byla obec Neratovice nucena tuto smlouvu vypovědět. V současné době nemá obec Neratovice smlouvu ani s žádnou jinou obcí.

Jednání

Na základě těchto skutečností jsme vyvolali jednání se zástupci Neratovic (s paní starostkou Lenkou Mrzílkovou a paní Michaelou Kučerovou, vedoucí odboru školství a vnějších vztahů).

Na této schůzce jsme byli ujištěni, že v letošním roce jsou děti z Čakoviček přijaty do základních škol II. a III.

Doprava

Vzhledem k tomu, že v současné době autobus linky 351 nejezdí kolem školy III., požádali jsme zástupce ROPID o změnu trasy ranního a po poledního autobusu. Změna je aktuálně přislíbena a budeme řešit výši nákladů.

Dlouhodobý výhled

Na jednání v Neratovicích jsme se shodli, že aktuální situace je z dlouhodobého hlediska neúnosná (předpokládá se další výstavba). Proto jsme se dohodli, že na příštím společném jednání starostů (v květnu), bude na program zařazen bod společného a koordinovaného postupu zasažených obcí v oblasti školství. Cílem je navýšit kapacity školních zařízení v Neratovicích tak, abychom současný problém v budoucnu minimalizovali.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.