INFORMACE OBČANŮM – ČERNÉ SKLÁDKY

Vážení spoluobčané,

chtěl bych vás touto cestou požádat o dodržování přísného zákazu zakládání a rozšiřování ,,černých“ skládek v katastru naší obce.

S ohledem na skutečnost, že v posledních měsících dochází v katastru obce Čakovičky k nárustu případů porušování zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, formou zakládání černých skládek tím, že si  mnozí vlastníci rodinných domů uklidí na svých zahrádkách, posekají trávu, ořežou stromy, a keře a odpad vyhodí za plot , považuji za důležité upozornit na toto protiprávní jednání zatím touto cestou.

I sousední pozemky však mají vlastníka a tímto dochází k znečišťování cizích pozemků, zejména ve vlastnictví obce nebo  kraje. Je nutno upozornit, že vyhazováním odpadů vznikají černé skládky, a to i v těch případech, kdy se vyhazuje třeba jen biologický rozložitelný odpad. Postupným navážením bioodpadu vznikají nevzhledné hromady.

Občané se tím dopouštějí přestupku a tomu, kdo neoprávněně založí černou skládku odpadů nebo odkládá odpady mimo vyhrazená místa, může být uložena pokuta dle zákona o odpadech do výše 50 000Kč. Vyhněte se proto zbytečné pokutě, a odkládejte odpad, kam patří.

Výňatek ze zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech :

  • 69 odst. 2 zákona :

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpady mimo vyhrazená místa.

  • 69 odst. 4 zákona :

(4) Za přestupek lze uložit pokutu do

  1. a) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
  2. b) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
  3. c) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3.

 

Děkuji Vám za pochopení a respektování zákonných předpisů.

 

Miloš Buriánek

starosta obce Čakovičky


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.