Oznámení o době a místě konání voleb

  • do Zastupitelstva Středočeského kraje

  • do Senátu Parlamentu České republiky

Starosta obce Čakovičky podle § 29 zákona č. č 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

                                                            oznamuje:

1.  Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky se konají:

  • v pátek  7. října 2016 od 14,00 hodin do 22,00 hodin    a
  • v sobotu  8. října 2016 od  8,00 hodin do 14,00 hodin.

 

 2.  Místem konání voleb    

ve volebním  okrsku  č.1 je volební  místnost v budově MŠ, Kojetická 32, Čakovičky  (vchod   z ul. Polní )

pro voliče podle  místa,  kde  jsou   přihlášeni k  trvalému   pobytu v obci Čakovičky.

  1. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací  lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.
  2. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje: Voliči bude   umožněno  hlasování  poté,   kdy  prokáže  svoji totožnost a státní občanství  České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.
  3. Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
  4. V případě   konání   II. kola  voleb  do  Senátu se  tyto  uskuteční :

-          dne   14.  října 2016 od   14.00   hodin   do   22.00   hodin    a

-          dne   15.  října 2016 od     8.00   hodin   do   14.00   hodin.

V  případě  konání   II. kola  voleb  do  Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.