Informace k oznámení o uzavírce

Od 31.7.2023 do 21.8.2023 bude uzavřena silnice č. III/0096, mezi obcí Kojetice a městem Neratovice.

Přechodná úprava provozu bude provedena umístěním přenosných dopravních značek svislých, dopravních zařízení a světelných signálů.  a omezí i hromadnou přepravu osob.

Objízdná trasa je dle vyznačení v příloze přes obce Lobkovice, Jiřice, Čakovičky, Kojetice.

DIO(anMPSZ)