Oznámení o akceptaci žádosti o dotaci

Vážení spoluobčané,

dovolte abychom vám oznámili, že Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (dále jen "MPO"), které bylo pověřeno administrací naší žádostí o poskytnutí podpory "Obnova soustavy veřejného osvětlení Čakovičky", shledalo naši žádost jako úplnou, formálně správnou a přijatelnou z hlediska podmínek pro přijetí žádosti. Z těchto důvodů byla, v souladu s podmínkami výzvy k podávání žádostí, žádost akceptována.

Na základě akceptace je obci Čakovičky rezervována maximální možná finanční podpora ve výši 1 465 800 Kč. Je však třeba poznamenat, že konečná výše dotace může být snížena na základě maximálních limitů čerpání dotace uvedených v příslušné výzvě k podání žádosti a doložení nezbytných dokumentů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

V současné době se připravuje výběrové řízení pro realizaci obnovy veřejného osvětlení. Po dokončení výběrového řízení následuje posouzení a hodnocení nabídek. MPO vyžaduje, aby zpráva o hodnocení nabídek byla doložena nejpozději do 2. října 2023 v rozsahu stanoveném výzvou.

S přáním hezkého léta,

Karel Tomášek (Starosta)