Pomozte nám předcházet vandalismu

Vážení občané,

rádi bychom vás upozornili na opakující se případy vandalismu v naší obci. V posledních dnech jsme zaznamenali několik případů poškození majetku, které způsobili vandalové.

Například na hřišti byla zničena vývěska a utrhány koše, byl poničený strom, na autobusové zastávce byl utržen okap a na dětském hřišti byla zničena klouzačka.

Chápeme, že vandalismus je projevem frustrace a nespokojenosti některých lidí, ale to neznamená, že je to správný způsob, jak vyjádřit své názory.

Chceme vás požádat, abyste si všímali a dávali pozor na věci v obci, které mohou být poškozeny vandaly. Pokud uvidíte, že někdo poškozuje majetek, neváhejte a informujte o tom policii.

Pokud se vandalismus bude dále opakovat, budeme muset zvážit přijetí dalších opatření, která mohou vést až k omezení přístupu na veřejná prostranství.

Co dělat, když uvidíte ničit majetek? Pokud uvidíte ničit obecní majetek, neváhejte a informujte o tom policii. Můžete také vyfotografovat nebo natočit vandala, abyste měli důkaz.

Jak se bránit vandalismu? Obec může zajistit zvýšenou bezpečnost na veřejných prostranstvích, například instalací kamer nebo bezpečnostního systému.

Děkujeme za pochopení.

Obecní úřad