Sběr nebezpečných odpadů

Dne 14. října 2023 od 8:00 hodin do 8:20 hodin bude před obecním úřadem přistavena mobilní sběrna nebezpečného odpadu.

Více informací v přiloženém letáku.

Svoz nebezpečných odpadů_10_2023